رفتن به محتوای اصلی

فیفا.جام جهانی

شنیده ها
آرشیو
آخرین اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به ایفانیوز

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined function Drupal\Core\Mail\Plugin\Mail\mail() in Drupal\Core\Mail\Plugin\Mail\PhpMail->doMail() (line 163 of core/lib/Drupal/Core/Mail/Plugin/Mail/PhpMail.php).
Drupal\Core\Mail\Plugin\Mail\PhpMail->doMail('hamzehparsi@gmail.com', 'New release(s) available for =?utf-8?Q?=D8=A7=DB=8C=D9=81=D8=A7?=
 =?utf-8?Q?=D9=86=DB=8C=D9=88=D8=B2?=', 'There are security updates available for one or more of your modules or
themes. To ensure the security of your server, you should update immediately!

See the available updates page for more information:
http://ifa.ir/admin/reports/updates

Your site is currently configured to send these emails when any updates are
available. To get notified only for security updates,
http://ifa.ir/admin/reports/updates/settings.
', 'MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed; delsp=yes
Content-Transfer-Encoding: 8Bit
X-Mailer: Drupal
Sender: info@ifanews.ir
From: =?utf-8?Q?=D8=A7=DB=8C=D9=81=D8=A7=D9=86=DB=8C=D9=88=D8=B2?=
 
', '-finfo@ifanews.ir') (Line: 118)
Drupal\Core\Mail\Plugin\Mail\PhpMail->mail(Array) (Line: 307)
Drupal\Core\Mail\MailManager->doMail('update', 'status_notify', 'hamzehparsi@gmail.com', 'en', Array, NULL, 1) (Line: 180)
Drupal\Core\Mail\MailManager->Drupal\Core\Mail\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 181)
Drupal\Core\Mail\MailManager->mail('update', 'status_notify', 'hamzehparsi@gmail.com', 'en', Array) (Line: 44)
_update_cron_notify() (Line: 198)
update_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}(Object, 'update') (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith('cron', Object) (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate(Object, 'kernel.terminate', Object)
call_user_func(Array, Object, 'kernel.terminate', Object) (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch(Object, 'kernel.terminate') (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate(Object, Object) (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate(Object, Object) (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate(Object, Object) (Line: 22)