رفتن به محتوای اصلی
شنیده ها
آرشیو
آخرین اخبار

رکوردی خاص برای مسی

23 آذر 1401

رکوردی خاص برای مسی

مسی به نخستین بازیکن در تاریخ جام جهانی تبدیل شد که روی ۲۰ گل نقش داشته است.

 به نقل از اسپورت، تیم ملی فوتبال آرژانتین در دیدار برابر کرواسی توانست با سه گل به پیروزی دست پیدا کند.

وی در این بازی هم درخشید و توانست یک گل به ثمر رساند و یک پاس گل هم بدهد.

مسی با درخشش در این بازی توانست یک رکورد جدید را به نام خود به ثبت رساند.

او به نخستین بازیکن در تاریخ جام جهانی تبدیل شده است که روی ۲۰ گل نقش داشته است.

وی موفق به زدن ۱۱  گل و دادن ۹  پاس گل شده است که این یک رکورد است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به ایفانیوز

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined function Drupal\Core\Mail\Plugin\Mail\mail() in Drupal\Core\Mail\Plugin\Mail\PhpMail->doMail() (line 163 of core/lib/Drupal/Core/Mail/Plugin/Mail/PhpMail.php).
Drupal\Core\Mail\Plugin\Mail\PhpMail->doMail('hamzehparsi@gmail.com', 'New release(s) available for =?utf-8?Q?=D8=A7=DB=8C=D9=81=D8=A7?=
 =?utf-8?Q?=D9=86=DB=8C=D9=88=D8=B2?=', 'There are security updates available for one or more of your modules or
themes. To ensure the security of your server, you should update immediately!

See the available updates page for more information:
http://ifa.ir/index.php/admin/reports/updates

Your site is currently configured to send these emails when any updates are
available. To get notified only for security updates,
http://ifa.ir/index.php/admin/reports/updates/settings.
', 'MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed; delsp=yes
Content-Transfer-Encoding: 8Bit
X-Mailer: Drupal
Sender: info@ifanews.ir
From: =?utf-8?Q?=D8=A7=DB=8C=D9=81=D8=A7=D9=86=DB=8C=D9=88=D8=B2?=
 
', '-finfo@ifanews.ir') (Line: 118)
Drupal\Core\Mail\Plugin\Mail\PhpMail->mail(Array) (Line: 307)
Drupal\Core\Mail\MailManager->doMail('update', 'status_notify', 'hamzehparsi@gmail.com', 'en', Array, NULL, 1) (Line: 180)
Drupal\Core\Mail\MailManager->Drupal\Core\Mail\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 181)
Drupal\Core\Mail\MailManager->mail('update', 'status_notify', 'hamzehparsi@gmail.com', 'en', Array) (Line: 44)
_update_cron_notify() (Line: 198)
update_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}(Object, 'update') (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith('cron', Object) (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate(Object, 'kernel.terminate', Object)
call_user_func(Array, Object, 'kernel.terminate', Object) (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch(Object, 'kernel.terminate') (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate(Object, Object) (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate(Object, Object) (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate(Object, Object) (Line: 22)